Rostás - Farkas György honlapja

MENÜ

 

Közös Út – Kethano Drom Baráti Kör

 

 

Alapítói levél

 

1991 alapítottuk meg Közös Út – Kethano Drom című folyóiratunkat, dr. Antall József miniszterelnök úr pártfogásának köszönhetően, első lapszámunk 1992-ben jelent meg.

Amikor megalakultunk az a felismerés vezetett bennünket, hogy szeretett hazánkban csak együtt, csak a közös úton haladva teremthetünk gyermekeink, unokáink számára egy szebb, békésebb jövőt.

Most 20 év elteltével ez a szándék időszerűbb, mint valaha volt.

Újságunkban az elmúlt két évtizedben számos kiváló ember: művészek, tudósok, neves közéleti személyiségek, a kultúra és az oktatás elkötelezett munkásai, cigányok és nemcigányok tettek tanúbizonyságot erről a közös útról. Sokan közülük ma már nem lehetnek közöttünk, de Odaátról biztosan figyelnek ránk, hiszen mindig szívükön viselték lapunk sorsát.

A hála és köszönet szavaival említjük elsőként Dr. Antall József néhai miniszterelnök úr nevét, akinek segítsége nélkül folyóiratunk nem születhetett volna meg. Nem feledkezhetünk meg Dr. Ranner Gizelláról és Kárpáthy Gyuláról sem, akik mint lapunk alapító tagjai, szerkesztői és mentorai több, mint egy évtizeden keresztül éltették, segítették szerkesztőségünk munkáját; kivételes szakmai tudásukkal, hozzáértésükkel és elkötelezettségükkel, széles látókörükkel, igaz emberségükkel.

Hosszú lenne felsorolnunk mindazokat a kiváló tehetségeket, akik az elmúlt két évtizedben hozzájárultak a Közös Út – Kethano Drom méltó színvonalú megjelenéséhez. Álljon itt mégis néhány név az örökkévalóságnak: Rácz Lajos, Lakatos Menyhért, Péli Tamás, Fodor András, Gyurkovics Tibor, Mezei András, Szabad György, Farkas Kálmán, Orsós Jakab….s ne feledkezzünk meg külhonban élő barátainkról: Albert Ernőről, Biacsi Mayáról, Duray Miklósról, Tőkés Lászlóról, Ravasz Józsefről, Remmel Ferencről sem.

Idén 21. évfolyamába lépett lapunk, s sajnos azt kell mondanunk, hogy soha ilyen nehéz helyzetben nem voltunk még.  Amikor ezt mondjuk, nem csupán a folyóirat sorsára, jövőjére gondolunk. Gondolunk egész országunk, népünk: cigány és nemcigány honfitársaink együttélésére, jövőjére.

Ebből a nehéz, válságos helyzetből ismét csak közös erőfeszítéssel találhatjuk meg a kivezető utat, s ez az út nem más, mint a közös út – a kethano drom.

Ezért gondoltunk arra, hogy a mai napon itt a Párbeszéd Házában, méltó helyen és időben, megalapítjuk a Közös Út –Kethano Drom Baráti Körét. Tagjaink sorába szeretettel várjuk nem csak minden kedves jelenlévő barátunkat, de mindazokat is, akik ma nincsenek ugyan közöttünk, de elkötelezettek a közös jövőnkért, s tenni szeretnének a Közös Út – Kethano Drom fennmaradásáért is.

 

Isten áldását kérve közös ügyünk sikerére:

Rostás – Farkas György

alapító elnök

Budapest, 2012. február 28.

Párbeszéd Háza

 

 

 


 

USHTYEN VITUME

TAVEN AMARE AMALA ,KAJ LE KETHANE DROMESKE AMALA !

 

MURE SKUMPI AMALA !

KAMIMASA AKHARAV TUMEN PEMURO RAKHADYIMASKO DYES,

... KADO DYES KERASA KODO, LE KETHANE DROMESKE AMALENGE KRUJA.

AMARO NYEVIPE ,ANDE KADO BERSH AVLA BISH THAJ DUJ BERSHESKO.

 

FAJAS AME TE GINAVAS OPRE ISKIRIMATURA, SO KERDAM ANDE BISH BERSH,TE SEROSARAS TUMENCA KETHANE.

 

SHAJ AVEL AKARKON ,KON KAMEL AMEN, THAJ AMENCA KAMEL TAVEL, TE GINAVEL OPRE PESKO ISKIRIMO.

 

KAMIMASA ZHUKARAS TUMEN: 2012.FEBRUÁR 28,18-00.

PÁRBESZÉD HÁZA KÁPOLNA TEREM

1085.HORÁNSZKY U.22.

 

ZHUKARAS TUMEN!

TUMARO PHRAL:O ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY

 

Olvass tovább: http://kethane.webnode.hu

 
 

Alakuló est

 

Rostás- Farkas György József Attila díjas író kezdeményezésére megalakult a Közös Út - Kethano Drom folyóirat Baráti Köre. A február 28-án, a budapesti Párbeszéd Házában megtartott alakuló ülésen, mintegy 50 fő jelenlétével elfogadták a Baráti Kör alapító okiratát. Az eseményen a XXI. évfolyamába lépő újság szerzői, újságírói mellett jelen volt közéletünk néhány ismert személyisége, mint Schmittné Makray Katalin és Jókai Anna is. Az est díszvendége dr. Antall József néhai miniszterelnök özvegye, Klára asszony volt.

A színvonalas magyar és romani nyelvű sajtóorgánum Antall József miniszterelnök pártfogásának köszönhetően jelenhetett meg először 1992-ben. A Baráti kör alakuló estjén rész vett számos, az elmúlt két évtized során a folyóiratban publikáló szerző, sokan pedig levél, vagy email üzenet formájában csatlakoztak, mint Dr. Lentner Csaba közgazdász professzor és Várnagy Elemér ny. egyetemi tanár, professzor is.

Több határon túl élő munkatárs, mint Duray Miklós író, politikus Pozsonyból, Albert Ernő néprajzkutató Sepsiszentgyörgyről, vagy Biacsai Mária szociológus Szabadkáról.szintén levélben fejezte ki részvételi szándékát a Baráti Kör további munkájában. Még Indiából is érkezett üzenet Janardan Pathania nyelvész-romológustól.

Az alakuló ülés szószólói: Jókai Anna, Kossuth díjas író, Dobos Marianne író-történész, Ruva Farkas Pál író, szociológus kiemelték a  Közös  Út jelentőségét, s hangsúlyozták a "színvonalas, hiánypótló", a cigány és nemcigány  kultúra kapcsolatát erősítő újság jelentőségét, fennmaradásának szükségességét. (Mint azt már korábbi tudósításainkban is jeleztük a folyóirat nemzetiségi lapok támogatásának megszűntével megjelenési nehézségekkel küzd.)

Az est során a hozzászólások mellett részletek hangzottak el az elmúlt 20 év a lapban publikált legérdekesebb írásaiból. Több jelenlévő szerző saját verseivel köszöntötte a megjelenteket az ünnepi alkalom jóvoltából, mely egybeesett az alapító elnök 63. születésnapjával is.

A Baráti Körhöz a jövőben is csatlakozni lehet, a folyamatos műhelymunka mellett rendszeres irodalmi és kulturális programokkal is jelentkeznek majd.

(kethanodrom / F.M.)

 

 
 

Alapító tagok levelei, hozzászólásai:


 

Kocsis Fülöp, görögkatolikus püspök

 

Tisztelt Rostás-Farkas György!
Kedves Barátom!

Nagy örömmel vettem hírét annak a kezdeményezésnek, hogy a Közös Út - Kethano Drom lap baráti körét megszervezitek.  Nagyon fontos ez, hogy a magyarországi cigányság sorsán azok akarjanak segíteni, akik közelről ismerik az ő sorsukat, de ami még fontosabb, szellemiségüket. Tapasztalatom szerint ez az újság eddig is sokat tett ennek a célnak az érdekében. Amennyire erőmből telik, én magam továbbra is szeretném támogatni ezt az értékes munkát. Az alakuló ülésen nem tudok jelen lenni, de lélekben csatlakozom hozzátok.
Születésnapod alkalmából pedig a Mindenható Isten gazdag áldását kívánom és kérem Rád, egész családodra és minden munkádra.

Tisztelettel és testvéri szeretettel:

+ Fülöp

 

 


 

Duray Miklós

 

Kedves György testvérem, ezúton küldöm üdvözletem a mai ünnepi összejövetel valamennyi résztvevőjének.

Az ünnepség nemcsak a mi Közös Utunkról, hanem a Te eddigi "Hosszú Utadról" is szól! És ennek a hosszú útnak a porából nemcsak köpönyeget lehet venni, hanem ekhós szekeret is.

Örülhetünk, hogy a te ekhós szekeredre sokan felférünk, sokunkat utaztatsz magaddal a mesék világába, a közös úton.

Sajnálom, hogy személyesen nem lehetek ott az ünnepségen, éppen azon iparkodom, hogy felépülésem után gyalog is bírjak az ekhós szekér után szaladni. Remélem, felvesz.

Tudom, ennél komolyabb a helyzet nálatok is, nálunk is, éppen ezért soha nem volt még nagyobb szükség az összefogásra, és arra, hogy ne ki-ki csak a saját gondjaival foglalkozzon, hanem együtt keressünk
megoldást.

Én most a szerény eszközeimmel azzal próbálok hozzájárulni a közös gondjaink megoldásához, hogy a Közös Út Baráti Körébe tisztelettel kérem felvételemet!

A jó Isten éltessen születésnapodon!
Miklós

Pozsony, 2012.02.28.

 

 


 

Albert Ernő

 

Régi igazság: az ember értékét az határozza meg, amit életében megvalósít. Amikor Rostás-Farkas György születése évfordulóját ünnepeljük, akkor bizton elmondhatjuk: nem élt hiába eddig sem az, aki ennyi értéket fel tud mutatni. Mert Rostás-Farkas György író, költő, műfordító, néprajzkutató, újságíró, népnevelő, kitűnő szervező, a cigányság hagyományainak, nyelvének őrzője.

S azt külön is kiemelhetjük, amit egyik 1992-ben megjelent művének címéül adott: Cigányságom vállalom. Olyan embernek ismertük meg, aki minden körülmények között kitartott a cigányság ügye mellett, népe fiának vallotta magát, minden tettét az határozta meg: használhat-e vele közösségének, társainak. Mert azt munkássága első pillanatától világosan látta: igen sok tennivaló vár rá azért, hogy népe felemelkedését a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse.

A szó erejével próbálta felhívni a figyelmet arra, hogy sürgősen kell segíteni sorstársain, akik elmaradottságban és nyomorban élnek, sokan közülük nem tudják megszerezni a mindennapi betevő falatot. Gyötrő fájdalom azt nézni, hogy mennyi szenvedést jelent a munkanélküliség, akár azt is mondhatjuk, az éhezés.

S erre a felelősségre és tenni akarásra próbálta figyelmeztetni azokat is, akik valamely kedvező körülmények között több tudásra tehettek szert, és hangot adhatnak minden panasznak. Ezért toborozta a cigány értelmiséget, akik hasonló felelősségtudattal tekintenek a rájuk háruló feladatokra.

Több alkalommal részt vehettem az évente megrendezett tudományos értekezleteken. Minden összejövetelen meggyőződhettem, hogy akik ott megjelentek, előadásokat tartottak, kutatásaik révén mutatták meg a cigányság múltját, amellyel egyben a jelen tennivalóira is figyelmeztettek, a cigányság előbbre haladását akarták.

Arról is, hogy számos barátot szerzett a cigányságnak, akik a maguk helyén valamely segítséget nyújthattak számos életbevágó kérdés megoldásában. Nem kisebb jelentőségű az sem, hogy a sokak által kilátástalannak hitt cigány nyelv felújítását, terjesztését mindmáig egyik fő feladatának tekinti. Azért készített cigány-magyar szótárt, folyóiratában  két nyelvű írásokat közölt, társaival együtt cigány nyelvre fordítja, mind a magyar, mind a világirodalom jeles alkotásait.

Nagy értéknek tekintjük azt is, hogy felelősséggel és hozzáértéssel szerkeszti a Közös Út – Kethano Drom című folyóiratot. Itt is azt a lehetőséget kereste, hogy egy közös cél érdekében összegyűjtse a cigány értelmiséget, lehetőséget teremtsen megnyilatkozásaikhoz, terjessze a tudást a cigányság körében, barátokat szerezzen a segíteni akarók közül.

E köszöntő során nem tudjuk felsorolni sem, értékelni sem mindazt, amit élete eddigi szakaszában elért, ezért azt kívánjuk, hogy egészségben fáradhatatlanul végezze továbbra is mindazt, amit sikerrel elkezdett és máig megvalósított. Tiszteletre méltó teljesítmény.

 

Albert Ernő, néprajzkutató, Sepsiszentgyörgy

 


 

Biacsi Mária

 

Tisztelt Elnök úr, Kedves Mindannyian!

 

Nagy örömet jelent számomra, hogy e néhány sorommal  hozzájárulhatok a mai nagyszerű esemény megünnepléséhez.

Immár két évtizede részesei vagyunk a  cigányság tudományos, kulturális és művészeti értékeinek megőrzésének és támogatásának. Jártuk a KÖZÖS ÚT-at, és járjuk a jövőben is.

Kell ez a BARÁTI KÖR - ösztönzésnek, emlékőrzőnek, a sokoldalú tudással és tudományos elkötelezettséggel felvértezett fiatalok útra indítására is.

A mai alapuló ülésen lélekben Veletek leszek, szívem mélyén szerény boldogságban, kérve a Teremtő bőséges áldását a KETHANO DROM BARÁTI TÁRSASÁG tagságára és tevékenységére.

 

Baráti üdvözlettel, Biacsi Mária - Maja, szociológus Szabadkáról

 

 


 

Dr. Lentner Csaba

 

63 év és 20 év viszonyul egymáshoz.

63 év a főszerkesztő, Rostás-Farkas György József Attila díjas író, költő, műfordító életkora, míg a 20év, az általa szerkesztett folyóirat fennállásának ideje.

Szép számok ezek a személyre szólóan és a lap tekintetében egyaránt.

Gyuri bátyám mindig mondja, hogy cigány ember esetében a 63 év nagyon idő. De tegyük hozzá, mások, nem romák esetében is, ismerve mai világunk embert nem kímélő munkaintenzitását, és életritmusát, a nap-nap utáni megélhetéshez szükséges kényszerhelyzetek, megalkulvások állandósulását.

Egy tudományos folyóirat fönntartása, kiadása esetében a 20év ugyancsak jelentős, főleg a mai pénztelen világban.

Ha összevetjük a 63 évet és a 20 évet, mondhatjuk azt is, hogy Rostás Farkas György aktív, felnőtt életének több mint a felét a Közös Út tudományos-művészeti folyóirat életbentartására, pallérozására fordította. És ez tény, hiszen a lap él, működik, ha megannyi nehézség között is. Szerkesztője pedig ünnepelt, ismert és elismert  értelmiségi.

Adja az Isten, hogy az író, a lapszerkesztő, és az általa dédelgetett folyóirat további szép évtizedeket éljen,köz, és az emberiség szolgálatában, a roma és nem roma közötti párbeszédet, a népek, kultúrák közötti együttműködést erősítse.

 

Prof. Dr. Lentner Csaba

egyetemi tanár

tudományos rektor-helyettes

 


 

 

Dr. Várnagy Elemér

 

 

Tisztelt Elnökség!

 

Testvéri szeretettel gondolok lapunk, a Kethano Drom valamennyi olvasójára és írójára az alapítás évfordulója alkalmából. Külső munkatársként életutam szerves része, eszmei forrása a Lap éltető  ereje. Életünk további közös boldogítására kívánok újabb sikereket együttes bánataink csökkentése, örömeink gyarapítása érdekében a „Közös Út”-on.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Várnagy Elemér

ny. tanszékvezető,

c. egyetemi tanár

 


 

Varjú Katalin

 

Drága Tesókáim !

Gyuri bátyám először is szülinapod alkalmából sok-sok egészséget és boldogságot kívánok.
A Kethano Drom Baráti Kor magalakulását nagy örömmel vettem, mint ahogy a lap sorsa sem  közömbös számomra. Akkor is veletek érzek, ha fizikailag távol vagyok.


Had idézzek a "Mit üzen a bölcs cigányasszony" című írásomból:
"Isten mindent lát, mindennek eljön az ideje.”


A hit és a szeretet erősítsen mindnyájatokat !

Veletek vagyok: Varju Kati, Szlovákiából

 

 


 

Janardhan Pathania

Mero pativalo phral Rostás-Farkas György,
Namaste ! Lacho dives !

Kai me sa e mere chache jilesa mangav tuke :

... "O LOSHALO TE BAXTALO BIANDIMASKO - DIVES" !!!

"A HAPPY BIRTH - DAY TO YOU" !!!

Ko agor me mangav tuke te teri famlijake
sa Sastipe te Baxtalipe !!!
Me dav tut phralikani zorali angali,
te mukav tuke e Devalesa !!!

Tero phral taro INDIA 

 

Asztali nézet